Privacyverklaring der B.V.W. ‘Biologica’

Adres: Droevendaalsesteeg 2, Kamernummer 111

6708 PB, Wageningen

Telefoonnummer: 0317 485 224

Website: https://www.bvwbiologica.nl/

Geassocieerd met WUR,

Frans Pingen, Functionaris Gegevensbescherming

privacy@wur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Beeldmateriaal
 • Opleidingsfase
 • Startjaar
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • WUR-accountnaam
 • ID (Alleen van toepassing bij de buitenlandse excursie op verzoek)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

B.V.W. ‘Biologica’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bvw.biologica@wur.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waartoe de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt:

·Afhandelen van uw betaling

·Verzenden van onze (digitale) verenigingspost

·U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·B.V.W. ‘Biologica’ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

·Korting te verschaffen bij de Studystore van de Wageningen University & Research

·Alumni-activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming 

B.V.W. ‘Biologica’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B.V.W. ‘Biologica’) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

B.V.W. ‘Biologica’ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettige verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.V.W. ‘Biologica’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Student Service Centre van Wageningen University & Research ontvangt van ons: voor- en achternaam, universitaire e-mailadres en bijbehorende accountnaam van leden. Wageningen University & Research beschikt al over deze namen en gebruikt de aangeleverde namen enkel voor het uitvoeren van een controle, waaruit blijkt dat de betreffende leden recht hebben op kortingen bij Studystore.

Om te garanderen dat elk lid e-mail van B.V.W. ‘Biologica’ kan ontvangen, kunnen de e-mailadressen gedeeld worden met de e-mailmarketingservice MailChimp.

B.V.W. ‘Biologica’ gebruikt Dropbox voor het ontvangen van declaratie bonnetjes of facturen. Het gebruik van Dropbox is een risico voor de personen zelf. De privacy voorwaarden van Dropbox zijn te vinden op hun site (https://www.dropbox.com/nl_NL/privacy).

B.V.W. ‘Biologica’ maakt gebruik van Google Analytics en Google Formulieren conform de privacyrichtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wordt er gebruikt gemaakt van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Hoelang we uw gegevens bewaren

Bewaren doet B.V.W. ‘Biologica’ niet langer dan nodig. Voor leden betekent dit dat de persoonsgegevens 10 jaar bewaard worden. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bvw.biologica@wur.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze site / applicatie beveiligd en eisen wij dat ook van onze partners. WUR heeft als uitgangspunt de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Op deze manier zijn persoonsgegevens optimaal beveiligd. Natuurlijk monitort B.V.W. ‘Biologica’ ook of er geen onrechtmatig verkeer of activiteiten zijn.

In het beveiligingsbeleid van de WUR kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe ze zorgen voor een veilige website / applicatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht u een privacy vraag hebben over deze website/applicatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet erop toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten om:

•Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben

•Fouten te laten corrigeren

•Verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen

•Toestemming in te trekken

•Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik

Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Gebruik van Beeldmateriaal

Op activiteiten van B.V.W. ‘Biologica’ wordt beeldmateriaal vastgelegd voor de volgende doeleinden:

·Het verenigingsblad de Missing Link

·Het fotobord in de ‘Biologenkamer’

·De almanakken

·Social media

·Presentaties van meeloopdagen, studiedagen, open dagen, en bachelor uitreikingen

·De verenigingswebsite

·Posters

·Flyers

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te kondigen.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.